KONTAKT

Truhlářství/stolařství v
moravskoslezském kraji:

DREAM WOOD

Michal Adamčík
U Chodníčku 507
738 01 Staré Město

Kontakt:
Tel.: +420 721 770 441

Zakázky:
info@dreamwood.cz
dreamwood@seznam.cz

Facebook:
www.facebook.com/dreamwood.cz

Web:
www.dreamwood.cz


E-SHOP

Navštivte náš internetový obchod, kde si můžete prohlédnout naše výrobky a také si je rovnou koupit, tak neváhejte!

Jde především o:Obchodní podmínky

Nákupní řád

A. Úvodní ustanovení

1. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.dreamwood.cz, provozovaném firmou DREAMWOOD - Ing. Michal Adamčík. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatel) a kupujícího (zákazník).

B. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

1. Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu dreamwood.cz  jsou závazné. Odeslanou objednávku lze zrušit telefonicky nebo emailem do 24 hodin od jejího odeslání. Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami jakož i reklamačním řádem a že s nimi souhlasí.
2. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká v okamžiku převzetí objednaného zboží kupujícím.
3. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.
4. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři.
5. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího až po uhrazení plné výše jeho ceny, nikoli jeho převzetím.
6. Vyplněním registračního formuláře, či závazné objednávky v rámci internetového obchodu dreamwood.cz, kupující dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech.

C. Reklamace

1. Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s reklamačním řádem internetového obchodu dreamwood.cz a právním řádem platným v ČR.
2. U některého zboží může být přibalen reklamační řád výrobce, který je rovněž pro kupujícího závazný.
3. Zboží lze reklamovat u provozovatele dle podmínek reklamačního řádu na emailové adrese info@dreamwood.cz nebo adrese provozovny DREAMWOOD - Michal Adamčík, U Chodníčku 507, Staré Město 738 01.
4. Výměna nebo vrácení zboží je možné pouze v případě vrácení v původním stavu, neporušeném obalu a s veškerým příslušenstvím.

Dopravu reklamovaného zboží pak zajišťuje prodávající ! Podmínkou je řádné zabalení reklamovaného zboží kupujícím a součinost při nakládce reklamovaného zboží dopravcem. Dopravce neručí za špatně zabalené reklamované zásilky. Výrobce obvykle neuznává záruku u zboží poškozeného při přepravě vlivem špatného zabalení reklamované zásilky.
6. Další ustanovení - viz. Reklamační řád ( níže )

D. Odstoupení od kupní smlouvy ( vrácení zboží )

1. Kupující má právo ve smyslu § 53 odst.6 zákona č. 367/2000 sb. občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, odstoupit od smlouvy do 14-ti dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo montáže, v původním obalu dodat na vlastní náklady zpět v uvedené lhůtě (určující je datum odeslání). Po obdržení vráceného zboží,překontrolování jeho úplnosti a nepoškozenosti, prodávající nejpozději do 30 dnů zákazníkovi vrátí zpět kupní cenu zboží (nikoli dopravné ) předem dohodnutým způsobem. Kupujicímu mohou být rovněž odečteny nezbytné náklady na zkontrolování a znovuzabalení vráceného zboží.

2. Kupující však nemůže odstoupit podle výše uvedeného od kupní smlouvy:
- na dodávku zboží vyrobeného na objednávku a upraveného podle zvoleného přání kupujícího ( výběr zakázkového rozměru např. u roštů, výběr moření,  ....), neboť se jedná o výrobu na zakázku.
-na zboží, které již bylo zákazníkem mechanicky sestaveno nebo smontováno, jestliže jednotlivé díly vykazují použití výrobku...např. otlaky od šroubů apod. ( jednotlivé díly je potřeba před sestavením nábytku dobře zkontrolovat ).

E. Práva a povinnosti prodávajícího

1. Prodávající má povinnost vyřídit závaznou objednávku, odeslat objednané zboží a dodat na adresu kupujícího v termínu, který kupujícímu sdělí při potvrzení objednávky. Při převzetí zboží od našeho přepravce, příp. v provozovně prodávajícího při osobním odběru, obdrží kupující ke zboží daňový doklad.
2. Veškeré osobní údaje poskytnuté při registraci jsou důvěrné (viz. Ochrana osobních dat).
3. Prodávající má povinnost vymazat registrovaného zákazníka z databáze v případě, že o to zákazník písemně požádá.
4. Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu.
5. Prodávající má právo od kupní smlouvy (závazné objednávky) odstoupit, stane-li se plnění nemožným ( objednané zboží se již nevyrábí nebo není pro zvolený typ provedené dostupné ), nedohodne-li se s kupujícím na novém náhradním plnění ( výběr jiného typu nebo provedení zboží ). V případě, že kupující zaplatil objednané zboží předem ( bankovním převodem, internet banking apod.) a odstoupí-li od smlouvy z výše uvedeného důvodu, vrátí prodávající kupujícímu celou částku nejpozději do 5 dnů od doručení písemného odstoupení od smlouvy.

Přesto, že se vždy v maximální míře snažíme uveřejnit na našich stránkách co možná nejpřesnější a úplné informace o prodávaném zboží, mohou některé texty obsahovat chyby či nepřesnosti, vyplývající z nepřesných informací, přebíraných od třetích stran. Pokud je výrobek nedopatřením či omylem zařazen do nabídky s nesprávnou cenou nebo nesprávným popisem má prodávající právo odmítnout či zrušit kteroukoliv objednávku.

F. Práva a povinnosti kupujícího

1. Kupující je povinen uvést správný telefonní kontakt , správnou emailovou adresu a správnou a úplnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží dopraveno.
2. Kupující je povinen vytvořit součinost při plánovaném dovozu ( dopravě ) objednaného zboží a jeho převzetí .... viz Dodací podmínky
3. Kupující má právo na vymazání svých osobních údajů z databáze, požádá-li o to písemnou formou. Prodávající se tímto zavazuje nejpozději do 3 dnů od doručení písemné žádosti veškeré údaje o kupujícím z databáze vymazat.
4. Kupující má právo stornovat odeslanou objednávku do 24 hodin od jejího odeslání nebo vrátit zboží do 14-ti dnů od doručení dle podmínek v odstavci D.
5. V případě realizace zakázky není kupující povinen platit za veškeré projekty s ní spojené. V případě odmítnutí zakázky je kupující povinen zaplatit poplatek ve výši stanovené prodávajícím dle vystaveného ceníku.

G. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den odeslání elektronické objednávky kupujícím. Odesláním elektronické nebo zadáním telefonické objednávky kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den zadání objednávky. Kupující bere na vědomí, že barvy a rozměry nabízených výrobků se někdy mohou nepatrně lišit - v závislosti na výrobní technologii výrobce.

Tyto podmínky vstupují v platnost dne 15.4. 2014.

Dodací podmínky


Místo plnění:
Místem plnění je sklad prodávajícího, kde je většina zboží svážena, příp. sklad našeho dodavatele.

Dodání zboží:
1. Jakmile obdržíme Vaši objednávku, budeme Vás nejpozději do 5ti pracovních dnů kontaktovat telefonicky nebo prostřednictvím e-mailu, abychom upřesnili termín expedice přijaté objednávky. Cena dopravy je uvedena u každého výrobku při objednávce zboží v internetovém obchodě. Doprava u objednávek nad 10 tis. Kč je zdarma do 30 km od místa sídla prodávajícího.

2. Doprava zboží firemní dopravou, poštou nebo přepravcem: - ve smluveném termínu je zákazníkovi zásilka doručena našim vozidlem, přepravní společností resp. poštou. Při expedici zboží prostřednictvím smluvního dopravce je v den expedice odeslán zákazníkovi informační email s údaji o čísle přepravy, plánovaném termínu dodání a s telefonním číslem na cílové dopravní středisko u zákazníka. Zákazník má možnost telefonicky kontaktovat danné středisko a upřesnit požadovaný den dodání. Dle podmínek dopravce probíhá dodání zboží v pracovních dnech mezi 8 - 14 hod. Pozdější odpolední nebo večerní doprava je možná pouze v případě individuální domluvy s dodacím střediskem. Součástí dopravy je přesun zboží za první zavřené dveře, v případě zájmu o výnos zboží nás prosím kontaktujte.

Při přebírání zásilky se zákazník řídí níže uvedenými zásadami:

Zboží je potřeba při převzetí důkladně zkontrolovat a to především počet balíků dle přepravního listu a vnější obal zásilky, zda není poškozen. V případě podezření na poškození zboží má zákazník právo rozbalit při přebírání obal zásilky a zkontrolovat její obsah. V případě zjištění poškození zboží nebo poškození obalu je nutno s dopravcem sepsat reklamační protokol a neprodlenně prodávajicího o této skutečnosti informovat Pokud kupující neprovede řádnou kontrolu zboží při převzetí, vystavuje se riziku, že na pozdější reklamaci poškození přepravou nebude brán zřetel. Dále je kupující povinen nejpozději do 3 dnů od převzetí zásilky zkontolovat její obsah a případné vady, které nebyly zřejmé při převzetí. Veškeré nedostatky je kupující povinen ihned po zjištění prokazatelně oznámit prodávajícímu.

Také před vlastní montáží nábytku je potřeba zkontrolovat kvalitu jednotlivých dílů, neboť při montování výrobku většinou dojde např. k otlaku šroubů do plochy či hrany. U takového zboží již nelze uplatnit právo 14 denního vrácení zboží ve smyslu § 53 odst.6 zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku.

V rámci zachování kvality našich výrobků a služeb zákazníky prosíme o spolupráci a důkladnou kontrolu zboží při přebírání. Záleží nám na tom, aby bylo možno zboží dlouho užívat a byla s ním maximální spokojenost.

3. Montáž nábytku - všechny nabízené výrobky mimo vyjímky jsou dodávány v demontovaném stavu v krabicích s montážními návody. Na základě dohody může naše firma zajistit montáž nábytku – cena montáže se stanovuje individuálně dle typu nábytku a zpravidla bývá 10-15% z kupní ceny. Zákazník má možnost objednat montáž např. jen pro některé prvky dodávky. Poskytnutí služby montáže není pro prodávajicího závazné.

Reklamační řád

A. Obecné podmínky reklamace


1. Povinnosti kupujícího - Kupující je povinen dodané zboží při převzetí dobře zkontrolovat ( viz. Dodací podmínky ) a bez zbytečného odkladu telefonicky informovat prodávajícího v případě zjištění závad. V případě reklamace zboží je kupující je povinen doložit doklad o vlastnictví zboží (kopie faktury nebo dodacího listu) a co nejpodrobněji emailem nebo poštou popsat zjištěnou závadu , nejlépe s přiložení fotodokumentace.
2. Povinnosti prodávajícího - Prodávající je povinen rozhodnout o reklamaci nejpozději do 3 pracovních dnů a vyrozumí o tom kupujícího telefonicky nebo elektronickou poštou, pokud se s kupujícím nedohodne jinak. Reklamace včetně vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do jednoho měsíce ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne jinak.

B. Reklamace uplatněná v záruční době


3. Všeobecná ustanovení - Tento reklamační řád byl zpracován dle Občanského zákoníku a vztahuje se na zboží, jehož reklamace byla uplatněna v záruční době. Pokud není zboží osobně odebráno, rozumí se převzetím zboží okamžik, kdy zboží přebírá od dopravce.
4. Záruční podmínky
- Pokud není u zboží uvedeno jinak, je délka záruky standardně 24 měsíců a případně se prodlužuje o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravně. Záruční doba začíná dnem plnění kupní smlouvy. V případě výměny se záruční doba neprodlužuje.
- Při uplatnění reklamace na vadu zboží je prodávající povinen prověřit, zda se jedná o vadu odstranitelnou. Pokud se jedná o vadu neodstranitelnou může prodávající zboží vyměnit, poskytnout slevu nebo vrátit kupujícímu plnou kupní cenu a to dle dohody obou stran. Pokud se jedná o vadu odstranitelnou postupuje prodávající následujícím způsobem: odstraní na své náklady zjištěnou vadu. Vadu odstraní bez zbytečného odkladu a s řádnou péčí, nejpozději však do jednoho měsíce od převzetí oprávněné reklamace. V případě, že je vadná pouze součást nebo jen některý díl zboží, má kupující právo na výměnu této součásti a nikoli celé věci.

C. Zaniknutí nároku na uplatnění záruky:

Záruka nebude uznána u zboží, které bylo poškozeno:
- neodbornou montáží, zacházením či obsluhou, použitím, které jsou v rozporu s uživatelskou příručkou
- nadměrným zatěžováním nebo používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry parametrům uvedeným v popisu , nesprávnou údržbou a ošetřováním
- působením živlů

Tento reklamační řád vstupuje v platnost dne 15. 5. 2014
 
Autor: Admin | Počet přečtení: 4302x

Přehled dalších článků